Aktualności

Rozlosowanie nagród w konkursie

2012-02-24

Informujemy wszystkich Uczestników projektu „Kształcenie autostradą nowych możliwości”, iż 27 lutego br. odbędzie się losowanie 5 nagród w ramach konkursu organizowanego przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. W losowaniu wezmą udział osoby, które uzyskały 100% frekwencję podczas wszystkich zajęć prowadzonych w trakcie trwania projektu. Komisja spośród tych osób wylosuje 5 nazwisk, którym przyzna w kolejności następujące nagrody:
aparat fotograficzny Olympus
telefon komórkowy Samsung
nawigacja GPS Manta
komplet garnków
MP4 Pentagram
Wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu, ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.  Odbiór nagród będzie możliwy do 29 lutego 2012r. w biurze projektu przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie. Regulamin dostępny tutaj.

ZMIENIONO TEMATYKĘ KURSÓW

2011-04-04

Informujemy o zmianie w regulaminie projektu "Kształcenie Autostradą Nowych Możliwości". Nową kartę zgłoszeniową i regulamin projektu można pobierać w zakładce "Rekrutacja"

Regulamin i karta zgłoszeniowa

2011-01-19

Zapraszamy do pobierania regulaminu projektu i karty zgłoszeniowej, które znajdują się w dziale Rekrutacja.

Kształcenie Autostradą Nowych Możliwości

2011-01-01

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu "Kształcenie Autostradą Nowych Możliwości" który skierowany jest do dorosłych osób pracujących.

Archiwum wiadomości

Kształcenie Autostradą Nowych Możliwości

Projekt realizowany jest przez firmę:
LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7.
Projekt "KSZTAŁCENIE AUTOSTRADĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI" realizowany jest w ramach priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Zasięg projektu: woj. małopolskie, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski.
Okres realizacji projektu: 01.01.2011 - 31.01.2012.

Projekt realizowany przez firmę Lechaa Consulting Sp. z o. o. zaadresowany jest dla:

  1. Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących (powyżej 18 roku życia), wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych lub pracujących na terenie woj. Małopolskiego z powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski.
  2. W szczególności wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do osób mających ukończony 45 roku życia - 50% uczestników, osoby w wieku 18-44 - 50% uczestników
  3. Projekt w co najmniej 50 % adresowany jest do kobiet (min 135 Uczestników Projektu), spełniając tym samym zasadę równości szans płci.
  4. Powyższe osoby muszą być z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego